Arend:
 
Boodschap:    

"Jij alleen bepaalt hoe hoog je kan vliegen. Jij alleen bepaalt hoe ver je kan  gaan in het creëren van je leven.”
 
 
Licht:     
verbinding met de grote geest en het hoger zelf; boodschapper van de bovenwereld;  harmonie; vrede; vruchtbaarheid; macht; overwinning; vrijheid; snelheid; spirituele leider; intelligentie; klaarheid; nieuwe dimensies; waakzaamheid

Donker:   
hebzucht; arrogantie; afzondering; valse trots; grote innerlijke vreedzaamheid; extreem streven naar macht; zelfzucht; problemen met de
vaderfiguur of met het beeld van de grote geest of de schepper

Element:   
ether; lucht

Energetisch:     
sacraal chakra;  aura
 
Lichamelijk:     
nagels en tanden; ogen
 
Persoonlijk:
   
gewaarwording van je eigen potentieel; goede gebruik van je eigen krachten werktuigen

Affirmatie:   
"De kracht van de grote geest doordringt en geleid mij – en zo zal het zijn.”
"Ik ben in verbinding en harmonie met het Universum en Moeder Aarde.”
 
Duif
 
Boodschap:
 
" Ik ben de spiegel van je leven en je emoties. Kijk naar mij en luister naar mijn geluid en je zal weten hoe het binnen jezelf uitziet. Ik help je om vrede, liefde en harmonie te creëren, zowel binnen jezelf, als ook in de wereld om je heen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden.”  

 
 
Licht:   
vrede; liefde; hoop; vatbaar; hoop; zuiver; ijver; harmonie in huis en haard; genade en verlossing; moederschap; zachtheid; boodschapper van de ziel

Donker:   
opdringerig; angsten; schuldgevoelens; schuldig geweten; hulpeloosheid; vervuiling; onzuiverheid van de ziel

Element:   
lucht; ether; aarde

Energetisch:    
vrouwelijk; het licht van de ziel; hart chakra

Lichamelijk:   
benen; nek; hoofd

Persoonlijk:   
heling van het energieveld en plaatsen met behulp van kleuren; hartsverbinding tussen mensen    

Affirmatie:   
" Ik maak NU contact met de vrede en de liefde binnen mezelf.”
" Ik ben in harmonie en vrede met mezelf en mijn omgeving.”
Eend
 
 
Boodschap:

" Je hoeft niet alleen door deze situatie te gaan. Er zijn geestesverwanten die je kunnen begeleiden en helpen.”

 
Licht:   
vertrouwen; balans; warmte; vruchtbaarheid; rijkdom; wedergeboorte; liefde; kosmische orde; onschuld; verbeeldingskracht; heling; helderziend; zachtheid; sensibiliteit; gevoelig; mededogen; begrip; partnerschap

Donker:   
duistere fantasieën; illusies; ergernis; leugen; roddelen; overdrevenheid;
het gevoel niet waargenomen te worden; minachting; afgunst

Element:   
water; lucht; aarde

Energetisch:    
verbinding van lichaam, geest en ziel

Lichamelijk:   
spijsvertering; bloedsomloop; huid

Persoonlijk:   
terug naar de kern der dingen; volg je eigen ritme en tempo    

Affirmatie:   
" Alles negatieve valt van mij af zoals van het veerkleed van een eend.”
" Vertrouwen en liefde zijn mijn pad.”
Ekster
 
Boodschap:

" Gebruik je talenten om te krijgen wat je echt nodig hebt en gebruik ze op een verantwoordelijke en effectieve wijze, dan zullen je wensen waar worden.”

Licht:
intelligentie; scherpe observatievermogen; het juiste gebruik van occulte kennis; wijsheid en verantwoordelijkheid in het juiste gebruik van magie; aanpassingsvermogen; symbool voor geluk

Donker:
eigenzinnig; eigenwijs; aangetrokken van donkere magie; altijd het snelste en gemakkelijkste pad willen gaan, zonder verantwoording te nemen voor de gevolgen; opportunistisch; symbool voor ongeluk; dubbel

Element:
lucht; ether

Persoonlijk:   
Goede gebruik maken van de eigen metafysische of occulte kennis; een gids naar andere dimensies; kennis maken met het geestenrijk, maar op een heel ongewone manier    

Affirmatie:
" Ik bezit de kennis en ik gebruik deze op een verantwoordelijke, wijze en goede manier.”

 
Gans
 
 
Boodschap:
 
" Het wordt tijd dat je uit je beperkingen losbreekt om je eigen weg te vinden. Schrijf een verhaal en ga met je fantasie op magische reizen naar legendarische plaatsen. Dit zal je bevrijden van de boeien van je leven.”


Licht:   
zuiverheid; trouw; betrouwbaarheid; creativiteit; wedergeboorte; heling; liefde; creatieve inspiratie; vlijt; discipline; uithoudingsvermogen; vredevol; bescherming; waarheid; gerechtigheid; familie en partnergericht;  gastvriendelijkheid; kracht en stabiliteit

Donker:   
onflexibel; egoïstisch; heerzuchtig; slachtoffergedrag; pessimistisch; overbelasting; roddelen; laat zichzelf gaan; geen zelfdiscipline; vermoeidheid; altijd anderen de schuld geven

Element:   
aarde; lucht; ether

Energetisch:    
hoeder van je innerlijke vuur

Lichamelijk:   
nieren; zintuigen

Persoonlijk:   
blijf jezelf in iedere situatie trouw; kijk naar binnen om uit te vinden wat er belangrijk is in je leven; neem de verantwoording voor je leven; de energie en kracht om een doel in de praktijk om te zetten

Affirmatie:   
" Mijn innerlijke vuur geeft mij op ieder moment de nodige energie en kracht.”
" De universele wijsheid leid mij naar de juiste plaats, de juiste omstandigheden en alles wat op dit moment voor mijn leven van belang is.”
 
 Gier:
 
Boodschap:    

"Je leiden is bijna over. Een nieuw begin wacht op jou. De dingen die je mee hebt moeten maken waren noodzakelijk voor een hoger doel, ook al is het voor jou op dit moment misschien nog niet mogelijk om dit in te kunnen zien.”

 
 
Licht:   
bescherming; reiniging; dood en wedergeboorte; magische kennis;  scherpe observatie; loslaten van oude patronen; wijsheid en kennis; intellect; de vaardigheid om entiteiten naar het licht te brengen
 
Donker:   
hebzucht; afgunst; oude woede; agressie; meedogenloosheid; zwarte magie; geweld; vasthouden aan oude gevoelens
 
Element:   
vuur; lucht; ether

Energetisch:     
reiniging van oude karma; de violette vlam van reiniging; het opsporen van energetische stoorvelden

Lichamelijk:   
tong; neus; maag; spijsvertering

Persoonlijk:   
het terugvinden van het vertrouwen in je eigen vaardigheden; ga de mysteriën van het leven met open hart en open ogen aan; laat alles in je leven zonder levenskracht los en bevrijd jezelf van deze ballast

Affirmatie: 
  
" Ik vergeef mijzelf en anderen, NU.”
" Ik ben bereid om het oude los te laten en verantwoordelijkheid te overnemen voor mijn nieuwe geluk.”
" Ik ben bereid om al mijn krachten te verzamelen, op te staan, mij innerlijk op te richten en met hooggehouden hoofd vooruit te gaan.”
Haan
 
Boodschap:
 
" Ik breng de kans voor geluk en genot. Stap van de zijkant van het leven naar het midden en begin van je leven te genieten.”
 
Licht:   
enthousiasme; humor; waakzaamheid; waarheid; vruchtbaarheid; vitaliteit; levensvreugde; belichaming van het overwinnen van het licht over de donkerheid; overvloed; kracht van schepping; de moed om zich tegen de donkerheid te keren; lichtbrenger; vleit

Donker:   
genotzucht;  trots; ijdelheid; dogmatisme; roddelen; nutteloze ruzies; onproductieve discussies; op alles een menig hebben en overal mee moeten over praten; energieroof

Element:   
aarde; vuur; lucht; ether

Energetisch:    
mannelijk; verankering van eigen kracht en energie op aarde; helende werking op het hele energieveld (Aura)

Lichamelijk:   
longen; keel

Persoonlijk:   
Het is tijd voor meer kleur in je leven; wordt wakker en van jezelf bewust; zet je actief in voor de dingen die belangrijk voor je zijn     

Affirmatie:   
" Mijn energieveld wordt iedere dag mooier, helderder en krachtiger. Ik laat mijn licht in de wereld stralen.”
"Ik ben op de juiste tijd op de juiste plek en doe precies het juiste.”
Havik
 
Boodschap:

" Er zijn dingen aan de hand die niet zo zijn als zij schijnen. Wees alert. Doe even een stap terug en bekijk de situatie met andere ogen en vanuit een ander perspectief. Dan zal je niets gebeuren .”

 
 
Licht:   
groei; initiatie; creatieve potentiëlen; creatieve oplossing van problemen; verhoging van de levensenergie; monogamie; boodschapper van de midden wereld  en de bovenwereld; inner balans en evenwicht; pioniersgeest; avontuurlijk; passie; snelheid; kracht; energie; inspiratie; waarheid

Donker:   
nervositeit; ongeduld; onrustig; zwaar hoofd; onevenwichtig; de dingen niet afmaken; intensieve en ongebalanceerde emoties 

Element:   
vuur; lucht; ether

Energetisch:    
bewaker van de fijnstoffelijke en vitale levenskrachten

Lichamelijk:
   
slokdarm; zenuwstelsel; longen

Persoonlijk:   
inwijding in het mysterie van het leven; leiding in moeilijke situaties; waarschuwing voor gevaar en ontrouw    

Affirmatie:
" De zon binnen mij straalt in haar volle pracht.”
" Ik vertrouw mijn innerlijke leiding. Het goddelijke werkt door mij en zo zal het zijn.”
Kalkoen
 
Boodschap:
 
" Ik help je om de dingen zo te regelen dat iedereen tevreden is. Wij maken allemaal deel uit van een groter geheel en alleen door samenwerking kunnen de dingen veranderen. Alle leven is heilig en alles wat je voor anderen doet, doe je ook voor jezelf.”
  
 
 
Licht:   
vruchtbaarheid; opoffering; vrijgevigheid; overvloed; voortbrengende kracht; dankbaarheid; de winst delen met anderen; begeleider op ons spirituele pad

Donker:   
hebzucht; gierigheid; afgunst; controle; nemen in plaats van geven; macho gedoe; ijdelheid; hoogdravendheid

Element:   
aarde; lucht

Energetisch:   
hart chakra; derde oog

Lichamelijk:   
vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen; pijnappelklier

Persoonlijk:   
het handelen in het belang van anderen; hulpverlening zonder verwachting om iets terug te krijgen; geven zonder nemen; ‘gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde pijn is halve pijn’; dankbaarheid voor de dingen die wij hebben   

Affirmatie:   
" Ik bied hulp aan waar deze nodig is en ik doe dit met liefde.”
" Ik deel NU mijn gaven met anderen voor het grotere doel.”
 
Kolibrie:

Boodschap:
 
"Ik breng harmonie terug naar je ziel en ben de boodschapper en lichtbrenger van de nieuwe wereld."

Licht:
vreugde; harmonie; evenwicht; liefde; magie; energie; moed; heling

Donker:
disharmonie; rusteloos; perfectionisme; constante stress en niet ermee om te kunnen gaan 
 
Element:
lucht, ether

Energetisch:
verbinding met de engelen, feeën en sylven (luchtwezens); boodschapper van het hart 

Lichamelijk:
hart; energie centrum

Persoonlijk:
De dingen, die van buiten af naar je toekomen niet persoonlijk te nemen, maar te bekijken als een expressie van de ziel van een ander. Het beste te geven wat in een bepaalde situatie mogelijk is.

Affirmatie:
"Ik laat het licht van mijn ziel over de wereld heen stralen.”
"Ik sta open voor de goddelijke liefde en de energieën van het nieuwe tijdperk.”
"Ik open mij voor de hoogste trillingen van mijn hart.”
Afbeelding invoegen
Kraai
 
Boodschap:
 
" Vertrouw in jezelf en je eigen wijsheid. Volg je hart en het universum zal antwoorden.” 

 
 
Licht:   
waarschuwing; aandacht; verborgen kanten; monogamie; zelfevaluatie; voorzichtigheid; kracht van bedachte waarneming; wijsheid

Donker:
   
listig; houding van: ‘waarom altijd ik en nooit de anderen’; innerlijke onrust; verborgen of onderdrukte woede; geblokkeerde emoties; angst; wantrouw; vasthouden aan het verleden en hierdoor gebrek aan energie en levenskracht

Element:   
lucht; vuur; ether

Energetisch:
  
zuiveren en opruimen van het eigen energieveld;

Lichamelijk:
   
hart; hormonen

Persoonlijk:   
met jezelf in discussie gaan en in de spiegel kijken; wat houd je ervan af om je leven rijk en vruchtbaar te maken; beperk je handelingen op hetgeen wat belangrijk is; het verwijderen van oude, onnuttige ballast van het verleden

Affirmatie:   
" Ik vertrouw op mijn innerlijke leiding.”
" Ik laat al mijn problemen en ongemakken los en neem NU de volle verantwoording voor de positieve veranderingen in alle bereiken in mijn leven .”
     
 Merel
 
Boodschap:
 
" Ga met de stroming mee en je zult zien hoe gemakkelijk veranderingen kunnen zijn. Veranderingen zijn nodig om in je leven vooruit te komen. Zij zijn een goed voorteken voor de dingen die er nog komen.”
 
 
 
Licht:   
helende krachten; dromen; lichtheid; onbevreesdheid; bescherming van de eigen levensruimte; magie; verandering;

Donker:   
dagdromen; niet in het heden zijn; te veel interpreteren in dingen; eenzaam

Element:   
lucht; ether

Energetisch:    
keel chakra

Lichamelijk:   
stembanden; keel; slokdarm

Persoonlijk:   
herinner je aan de cyclussen van de natuur; de helende kracht van de stem; een nieuw begrip van de zin van het leven
       
Affirmatie:   
" Ik luister naar mijn innerlijke stem en volg deze vol vertrouwen.”
" Ik ga NU met de stroom mee om zonder obstakels vooruit te komen.”
 
Pauw
 
Boodschap:
 
" Het leven gaat aan jou voorbij. Het is nu tijd om je levensweg weer op te nemen en je lot te volgen. Wees niet bang, ik ben bij je. Met iedere stap die je maakt komt je levensvreugde een beetje meer terug.” 

 
 
Licht:   
pracht; heerlijkheid; eeuwigheid; vreugde; charisma; waardigheid; barmhartigheid; bescherming; wedergeboorte; onsterfelijkheid; trouw; monogaam 

Donker:   
trots; ijdelheid;  niet vertrouwbaar

Element:   
aarde; lucht; ether

Energetisch:    
hart chakra; zonnevlecht; derde oog

Lichamelijk:   
hart; zenuwstelsel; voortplantingsorganen

Persoonlijk:   
de vaardigheid om je energie op aarde te verankeren en uit te breiden; de tijd van treurigheid is voorbij; leef je zijn en dans je leven

Affirmatie:   
" Ik ben meer dan ik denk en zal mij nooit meer verstoppen.”
" Ik laat mijn schoonheid ontplooien en mijn licht in de wereld stralen.”
" Het paradijs is hier op aarde en ik stel mij open voor de pracht van de goddelijke bron”
 
Pelikaan:

Boodschap:
 
"Je bent niet alleen! Met behulp van je eigen talenten en krachten, verbonden met die van je vrienden en familie, kom je door de moeilijkste levensomstandigheden."

Licht:
onbaatzuchtigheid; hernieuwde veerkracht; zelfopofferende liefde

Donker:
dingen vast houden, die horen losgelaten te worden; zijn talenten en krachten niet gebruiken; alles alleen willen doen

Element:
water, lucht, ether

Energetisch:  
vrouwelijk; zinnebeeld van zelfopofferende liefde en Jezus; hart chakra; emoties

Lichamelijk:
spijsvertering

Persoonlijk:
Kracht en succes door het werken in een groep van gelijkgezinden; "Samen zijn wij sterker dan alleen en kunnen alle obstakels beter overwinnen.

Affirmatie:
"Hoe diep ik ook kopje-onder ga, ik kom altijd weer boven!”
"Ik kan alles aan wat het leven mij brengt.”
"Ik bevrijd mijzelf van alles wat mij neerdrukt.”
Afbeelding invoegen
Reiger:
 
 
Boodschap:
    
"Het gevoel van instabiliteit en onzekerheid is alleen een gevoel. Zoek je evenwicht en je zal merken dat de dingen wel lukken en dat je leven vooruit gaat. Je doet gewoon de dingen anders dan anderen.”

Licht:    
onafhankelijkheid; evenwicht; stabiliteit; zelfontwikkeling; van alle markten thuis zijn; flexibiliteit; onconventioneel; wijsheid; neemt de geboden kansen met snelheid waar

Donker:    
agressieve zelfbeschikking; oppervlakkigheid; structuurloos;

Element:    
aarde; water; lucht

Energetisch:    
zonnevlecht

Lichamelijk:    
benen en voeten

Persoonlijk:    
geeft het vermogen om vooruit te gaan; volg je eigen pad; je bent bedreven in een heleboel uiteenlopende dingen; het beheersen van je eigen levensomstandigheden

Affirmatie:    
"Ik volg mijn eigen wijsheid en het pad dat ik uit vrije wil heb gekozen.”
  
  Roodborstje
 
Boodschap:    

"ik ben in je leven gekomen om je naar nieuwe groei te leiden. De periode van stilstand is voorbij en je leven gaat weer vooruit.

 
 
Licht:   
verandering en groei; ontwikkeling van wilskracht; creativiteit; objectiviteit; liefde en mededogen; de kracht van de stem; passie; gids naar de mysteriën van het leven; vertrouwen; hartstocht

Donker:     
weemoed; hartzeer; klagen; pijnlijke herinneringen

Element:   
lucht, vuur

Energetisch:   
opening en heling van het hartchakra en keelchakra 

Lichamelijk:     
hart; keel; voorhoofd

Persoonlijk:   
gids door de inter-dimensionale werkelijkheden   

Affirmatie:   
" Vol vertrouwen volg ik mijn hart.”
"Mijn periode van stilstand is over en mijn leven gaat weer vooruit.”
Specht
 
Boodschap:
 
" Ik laat je zien hoe de krachten die nu je leven beïnvloeden met elkaar verweven zijn en hoe je jezelf van deze kan losmaken. Ik vraag je om je intuïtie en het ritme van je eigen hartslag te volgen om naar binnen te kijken, naar je ziel. Want hier ligt de verwerkelijking van je dromen.”

 
 
Licht:   
verbeeldingskracht; introspectie; emotionele groei; beschermer van huis en haard; verandering; waarschuwing; tederheid; mededogen; romantiek; ware liefde

Donker:   
bezitterig; humeurig; zuinig; onverzoenlijk; veeleisend; zelfmedelijden; emotionele slavernij

Element:   
lucht; ether; water

Energetisch:   
Chi; het helen van levensenergie; hart chakra

Lichamelijk:   
hoofd; nek

Persoonlijk:   
helpt je om actief van oude belemmeringen en bindingen los te kunnen maken;  de kans om door verandering  je leven zelf te creëren en je dromen waar te maken; de vaardigheid om de juiste medicijn voor heling te vinden en te herkennen

Affirmatie:   
" Ik volg mijn hartslag en verwerkelijk NU mijn dromen.”
" Mijn hartslag leid mij naar de bron van een leven in geluk en vreugde.”
Spreeuw
 
 
Boodschap:
 
" Om verder te komen in je leven moet je het juiste gedrag van de groep kennen en kunnen gebruiken. Niet alle dingen kunnen alleen gedaan worden. Mijn kracht kan je helpen om effectiever in een groep te kunnen werken, zodat jouw doel succesvol bereikt kan worden.”
 
 
Licht:   
zelfreflectie; gerechtigheid; communicatie; sociaal; gids naar de wereld van je ziel; waarheid; heling

Donker:   
zelfkastijding; de dingen alleen uit eigen perspectief kunnen zien; energieroof; schuldig voelen; hardnekkigheid

Element:
 
  
lucht; ether

Energetisch:    
boodschappen vanuit het onderbewustzijn; verwijderen van zware energie uit het energieveld

Lichamelijk: 
    
keel

Persoonlijk:   
het oplossen en helen van karma; het is tijd om oude dingen op te lossen en los te laten; gewaarwording van de ware redenen van een bepaalde situatie   

Affirmatie:   
" Ik laat NU al mijn ballast los.”

 
Uil
 
Boodschap:

" Zie wat niet gezien kan worden, hoor wat niet gehoord kan worden. Hier vind je de diepste waarheid.” 

 
 
Licht:   
wijsheid en kennis; inwijdingen; visioenen; stilte; camouflage; waarheid; boodschapper van de onderwereld en de voorouders; intuïtie; overzicht; leraar, gids en beschermer op je pad door de donkerheid heen; jovialiteit; oprechtheid; onafhankelijkheid; avontuurlijkheid

Donker:   
geheimzinnigheid; hoogdravendheid; superieure houding; paranoia; strengheid; onverbiddelijkheid; vasthouden aan oude patronen

Element:
   
ether; lucht; vuur

Energetisch:    
kracht van het onderbewustzijn; plotselinge vrijzetting van energie

Lichamelijk:   
zintuigen, vooral zien en horen

Persoonlijk:   
de kans om je potentieel te ontvouwen; vanuit geborgenheid en stilte vormen zich ideeën en visioenen en wordt het zaad gezaaid; ontmoet je eigen schaduw zodat hij in het licht gezet wordt en geen angsten meer veroorzaken kan, want pas dan kom je werkelijk vooruit; wordt de schepper van je levensomstandigheden   

Affirmatie:   
" Oude kennis en oude wijsheid is al in mij voorhanden.”
" Met de kracht van mijn onderbewustzijn creëer ik vrede, succes en geluk in mijn leven.”
Valk
 
Boodschap:
 
" Ik laat je de waarheid achter de dingen van een ander perspectief zien. Ik stuur je hoop en nieuwe impulsen iedere keer als je niet meer verder weet. Maar de beslissing deze ook te gebruiken ligt alleen aan jou.”

 
 
Licht:   
elegantie; snelheid; vertrek; overwinning; heling; overzicht; onzichtbaarheid; verbinding met Avalon en het feeën rijk; evenwicht en balans tussen Yin en Yang; geluk brenger

Donker:     
egocentrisch; ongeduldig; opschepperig; intolerant; impulsief; misleiding; abrupte wendingen

Element:   
vuur; lucht; ether

Energetisch:    
drager van het licht; vitale zonne-energie; derde chakra (zonnevlecht); balans en harmonie van Yin en Yang; moed  

Lichamelijk:
   
ogen; evenwichtsorganen

Persoonlijk:   
de dingen van een ander perspectief bekijken; juiste omgang met de universele krachten; laat de waarheid in plaats van misleiding zien; wensen worden vervult

Affirmatie:   
" Succes begeleid al mijn daden.”
" Ik zie de dingen hoe zij werkelijk zijn.”
Vink
 
Boodschap:
 
" Ik breng je een tijd van variatie en veelsoortigheid om te kunnen beseffen hoe groot het universum eigenlijk is en hoe veelzijdig je kansen zijn om je eigen leven te creëren.” 

 
 
Licht:   
nieuwe boodschappen; sereniteit; vrolijkheid; waarachtigheid; liefde en bescherming voor kinderen; weerprofeet; harmonie; de kracht van licht en liefde in de eigen omgeving; camouflage

Donker:   
angst; gestoorde communicatie; dwangmatige roddelaar; naïviteit; veroordelend 

Element:   
lucht; ether

Energetisch:    
zonnevlecht; keel chakra

Lichamelijk:   
longen; zintuigen

Persoonlijk:   
de vaardigheid om in iedere situatie een koel hoofd te behouden; de vaardigheid om de woorden te verstaan die niet gezegd worden; de boodschap achter de dingen te kunnen verstaan

Affirmatie:     
" Ik houd in ieder situatie een koele hoofd.”
" Ik blijf kalm en rustig in ieder situatie.”
Winterkoninkje
 
Boodschap:
 
" Het is tijd voor zelfbezinning en het gebruiken van de middelen en vermogens die je ter beschikking staan. Je hebt alles wat je nodig hebt om boven je dagelijkse zorgen uit te komen. Ik help je om gebruik te maken van wat er is in je leven en ik leer je wat voor je de effectiefste bouwwijze is in je specifieke omgeving om vooruit te komen.” 

 
 
Licht:   
slim; mobiliteit; verbeeldingskracht; vindingrijkheid; inwijding in de ander wereldse realiteit; beweging tussen de werelden; begeleider van het aardse pad; beschermend en sterkend; moed; aanpassingsvermogen; zelfvertrouwen

Donker:   
schuldgevoelens vanwege het volgen van het eigen pad; misleiding; sluwheid

Element:   
lucht; aarde; vuur

Energetisch:    
zonnevlecht; keel chakra

Lichamelijk:   
longen; huid; hormonen

Persoonlijk:   
het weten wanneer het tijd is om naar binnen of naar buiten te kijken; ‘waar er is een wil is ook een weg’   

Affirmatie:   
" Ik volg vanaf NU mijn eigen pad ook al gaat deze niet samen met de normen van de maatschappij.”
" Ik gebruik vanaf NU alle middelen en vermogens waarover ik beschik.”
 
Wouw
 

Boodschap:

" Je hebt op dit moment flexibiliteit een aanpassingsvermogen nodig om uit een bepaalde situatie in je leven te komen. Ik geef je de kracht en vaardigheid om dit te doen. Ik leer je om het meeste uit een situatie te halen met het minste verbruik van energie.”
 
 
Licht:   
aanpassingsvermogen; flexibiliteit; snel reactievermogen; paranormaal begaafd; gracieus; creativiteit;  klaarheid; waarheid; wijsheid; inzicht; stilte; speels; trouw

Donker:   
territoriaal; agressiviteit; angst voor de dood; angst voor geesten

Element:   
Lucht; Ether

Energetisch:
  
3e en 7e Chakra

Lichamelijk:   
maag; darmen; spijsvertering

Persoonlijk:
   
gebruik te maken van de mogelijkheden wanneer ze zich voordoen; verbinding en communicatie met ‘ het rijk van de doden’ de vaardigheid om de dingen van een hoger perspectief te bekijken
 
Affirmatie:
" Ik heb alle middelen ter beschikking die ik nodig heb in mijn leven.”
" Ik bekijk mijn leven van alle perspectieven om de juiste beslissing te maken.”
  Zwaan
 
Boodschap:

" Ik breng je de kracht van vertrouwen in de Grote Geest. De tijd voor heling is gekomen en ik zal je bijstaan.” 

 
 
Licht:   
schoonheid; metamorfose; integratie; gratie; reinheid; liefde; dans en muziek; eerlijkheid; volkomenheid; eenheid; gevoeligheid; oprechte eigenliefde; artistieke inspiratie; verbinding met de rijken van de feeën, engelen en meerminnen

Donker:   
angsten; zelftwijfels; diepe treurigheid; innerlijke vereenzaming; leven in eigen schaduw; verlies van zielsdelen door traumatische ervaringen; geeft te veel van zich en verliest daardoor levensenergie; stagnatie 

Element:   
water; lucht; aarde; ether

Energetisch:    
vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie; boodschapper van de ziel; hart chakra

Lichamelijk:   
bloedsomloop; lever

Persoonlijk:   
vind de kracht die diep in je ziel ligt; doe alles in je leven met hart en ziel; volg het pad van je ziel; blijf altijd bij je eigen waarheid, ook als succes eerst nog niet zichtbaar is.    

Affirmatie:
" Ik leef NU en ik integreer al mijn potentiëlen in mijn leven.”
" Ik ontvouw NU de kracht van mijn ziel en volg mijn intuïtie.”
Zwaluw
 
Boodschap:

" Je bekijkt een situatie van te dichtbij. Ik help je om even afstand te nemen en de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.” 

 
 
Licht:   
troost; hoop; snelheid; gratie; wedergeboorte; geluk; terugkeer; liefde en veiligheid; vertrouwen; loyaliteit; moed; verlichting; genade

Donker:   
ontrouw; ontoegankelijkheid; verraad van vertrouwen; hartzeer

Element:   
lucht; ether

Energetisch:    
vernieuwing van vitale krachten; zevende chakra

Lichamelijk:   
voortplantingsorganen; spijsverteringsorganen; hart

Persoonlijk:   
de dingen eerst van alle kanten bekijken    

Affirmatie:   
" Alles komt goed.”
" Ik zie de dingen zoals zij werkelijk zijn en vertrouw in de wijsheid van het " universum.”