Ram
 
Boodschap:   

"Grijp je kansen aan die zich voordoen. Bewaar je evenwicht en initieer dingen op de juiste manier.

 
 
Licht:   
wilskracht; moed; doorzettingsvermogen; ondernemingslust; kracht van geest; groei; leiderschap; bescherming; optimisme; evenwicht en balans 

Donker:   
stuursheid; trots;  volatiliteit; egoïsme; impulsiviteit; ongecontroleerdheid; blinde woede

Element:   
vuur; lucht; ether

Energetisch:     
energie; mentale kracht;

Lichamelijk:   
hoofd; nek; spieren; benen en voeten

Persoonlijk:   
verlies het doel niet uit de ogen;  de kracht om dingen te kunnen manifesteren

Affirmatie:   
" Ik ben de schepper van mijn leven.” 
" De dingen gebeuren niet door mijn wilskracht, maar door de wil van de schepper.”
Rat
 
Boodschap:
 
" Dingen in je leven gaan niet zo als je het graag wilt. Je hebt het gevoel dat zowel dingen als ook andere mensen meer controle over je leven hebben dan jij. Dit kan pas veranderen als je meer persoonlijke energie in dingen investeert. Het is tijd om hen die je pesten in je leven, die je van je succes weghouden, met meer kracht aan te pakken en hun uit je leven te verwijderen. Ik kan je hierbij helpen.”
   
Licht:   
charisma; intelligentie; aanpassing; vastberadenheid; wijsheid; zelfvertrouwen; diplomatisch; gezellig; beschermend; magische kennis; geluk

Donker:   
egoïsme; berekend; geheimzinnig; zelfhaat; van zichzelf walgen; agressie

Element:   
Vuur; Lucht

Energetisch:    
1e, 2e Chakra en derde oog

Lichamelijk:     
immuunsysteem

Persoonlijk:   
overlevingsinstinct; de kennis wat kan gered worden en wat moet achter gelaten worden; de gids naar nieuwe inzichten en wijze beslissingen; de moed en sterkte om verder te kunnen gaan; de kracht om zich tegen de eigen inner demonen te keren en deze te overwinnen   

Affirmatie:   
" Ik ben altijd op de juiste tijd op het juiste plek en doe het juiste.”
" Ik heb vertrouwen in mijzelf en luister naar mijn innerlijke stem.”
Ree
 
Boodschap:

" Je staat aan een keerpunt in je leven. Je hebt je hart gesloten en jezelf geïsoleerd van de mooie dingen in je leven. Je voelt je hulpeloos en ongehoord. Ik hoor je en ik ben gekomen om je weer met de kracht van je innerlijke kind te verbinden en je te helpen, het pantser, dat je om je hart geplaatst hebt, langzaam en met liefde op te lossen en oude wonden te helen. Het leven is mooi. Je hebt alleen verleerd om de schoonheid van de wereld te zien.”

Licht:   
zachtheid; kracht van de ziel; realisatie; camouflage; gids; heling; nederigheid; onschuld; vertrouwen, vrede; reinheid; genade; vergiffenis

Donker:   
wispelturig; schuw; slachtofferrol; zelfmededogen; nachtmerries; hulpeloosheid; angsten; het gevoel van anderen niet begrepen te worden

Element:   
Lucht; Aarde; kosmische Vuur

Plant:       
vierbladerige Klaver; Bosanemoon

Energetisch:
   
vrouwelijk; 4e en 7e Chakra

Lichamelijk:     
hart

Persoonlijk:   
het terug brengen van de kracht van het innerlijke kind en van verdwaalde zielendelen; de vaardigheid om oude wonden te helen en de oorspronkelijke, zuiveren krachten weer te herstellen; verbinding en communicatie met de feeën en engelen    

Affirmatie:   
" Ik open mijn blik voor de schoonheid van deze wereld.”
" Een roos bloeit in mij. Ik open mezelf voor de kracht van mijn hart.”
" Ik heb vertrouwen, ik heb vertrouwen, ik heb vertrouwen.”
 
Schaap
 
Boodschap:

" Ik leer je de schoonheid en vreugde van het leven te herkennen en te accepteren. Ik breng je zowel emotioneel evenwicht alsook rust en harmonie in je leven.”
   
Licht:   
onschuld; zachtheid; liefde; dromen; intelligentie; helderziend; creatief; vriendelijk; vrede; gevoelig; reinheid; rust; balans en evenwicht; wedergeboorte

Donker:   
alle vormen van verslaving; existentiële angst; naïviteit; vatbaarheid; het vertwijfeld zoeken naar liefde en erkenning;

Element:   
Aarde; Water; Ether

Planeten:   
Venus; Neptunus; Maan

Planten:   
Hop; Slaapbol of Bolpapaver; Valeriaan

Energetisch:    
3e Chakra

Lichamelijk:   
hart; zenuwstelsel

Persoonlijk:   
familie en huishoudelijke leven staan in het middenpunt; de kracht van dromen

Affirmatie:   
" De verbeeldingskracht binnen mezelf laat mijn dromen waar worden.”
" Ik geloof en heb vertrouwen – de goddelijke kracht heelt en helpt mij.”

 Vleermuis
 
Boodschap:   

"Laat je niet door oude patronen tegenhouden van je ware bestemming. Gebruik de talenten, die je hebt meegekregen om vooruit te gaan. Oude ballast is niet meer nodig. Het houd je alleen terug.”

 
 
Licht:   
onsterfelijkheid; schaduwwijsheden; oriëntering in het donker; de vaardigheid om veilig door het onderbewuste te kunnen navigeren;  de kracht om iedereen in zijn of haar waarde te laten zijn; bescherming; dekking, kracht en camouflage tijdens conflicten met het onbekende; bescherming tegen nachtmerries; het loslaten van oude gewoonten; intelligentie; verbinding tussen ons en onze voorouders

Donker:   
verstopte afgunst; huichelarij; melancholie; niets van de wereld willen weten; constante confrontaties met de rest van de wereld

Element:   
lucht; aarde; water

Energetisch:  wijst op vastgehouden zielendelen, onbewuste activiteiten en gebeurtenissen buiten onze controle heen; bovenzinnelijke vaardigheden; verbinding met magie en oude kennis

Lichamelijk:     
ogen; zintuigen; hoofd

Persoonlijk:     
zoek de ongebruikelijke wegen op om je doel te bereiken; neem rust; spaar je energie voor de belangrijke dingen; bekijk alle dingen nog een keer, met rust en overlegging, vanuit de andere kant; tegen voor een lang leven en verborgene dromen

Affirmatie:   
" Ik neem alleen datgene waar wat ook werkelijk waar is.”
" Ik vertrouw in mijn waarnemingen.”
Vos
 
Boodschap:
 
" Let op wat anderen doen in plaats van wat zij zeggen, maar doe het in stilte en onzichtbaarheid. Vertel niemand wat je doet of waarom je het doet. Maar reageer snel en op het juiste tijdstip. Zo kun je het beste resultaat bereiken.” 

 
 
Licht:   
sluwheid; camouflage; voorzichtigheid; intelligentie; creatief; trouw; scherpzinnig; onzichtbaarheid 

Donker:   
hinderlaag; boosaardigheid; valsheid; verstopte woede; wraak; buitenstaander

Element:   
vuur; lucht; aarde; ether

Energetisch:   
grensganger tussen de werelden; bescherming van het energieveld

Lichamelijk:   
geen duidelijke aangaven

Persoonlijk:   
volg je eigen levenspad; vertrouw in je innerlijke leiding; verlies je doel niet uit de ogen; het ontwaken van je onbewuste talenten, vaardigheiden en potentiëlen en deze in onze realiteit te brengen en hier te verankeren.

Affirmatie:   
" Ik ben beschermd en geborgen in mijn zijn en alle kracht keert naar mij terug.”
Wild Zwijn
 
Boodschap:
 
" Ik geef je de kracht om je te verdedigen en je leven in eigen handen te nemen. De tijd om slachtoffer te zijn is voorbij. Gebruik je creërende kracht om een gelukkig en goed leven voor je te scheppen. Ik kan je hierbij helpen.”
   
Licht:   
vruchtbaarheid; trouw; kracht en sterkte; bescherming; rijkdom; geluk; overvloed; succes; uithoudingsvermogen; liefde; mededogen; familie; verantwoordelijkheid; opoffering; eerlijk; gezellig; vriendelijk; gastvrijheid

Donker:   
lui; bezetenheid; egoïsme; bezitterig; hebzucht; moedercomplex; speelzucht; verslavingen

Element:   
Aarde; Water

Energetisch:    
vrouwelijk

Rune:       
Gebo

Lichamelijk:
     
baarmoeder; borsten

Persoonlijk:   
het activeren van zelfheling; meerdere dingen tegelijkertijd kunnen doen; de kracht om jezelf en je eigen territorium te beschermen; de kracht om dingen  af te sluiten; de balans weten tussen geven en nemen

Affirmatie:   
" Ik neem mijn leven NU in eigen handen.”
" Ik alleen bestem mijn leven.”

  
Wisent
 
Boodschap:

" Wees verzekerd dat je nieuwe verbondenheid met de Grote Geest vrede en sereniteit in het midden van chaos zal brengen.”

 
 
Licht:   
volharding; gelijkmoedigheid; overvloed; vrije wil; gemeenschapszin; vredevol en in harmonie met de natuur en onszelf; sterkte; uithoudingsvermogen; leiderschap

Donker:   
koppigheid; bekrompen; inflexibiliteit; ongeduld; gierig; nemen zonder te geven; vrekkig; angst voor gebrek in ieder vorm; rigide geloof

Element:   
aarde

Energetisch:   
basis chakra; verbinding met de aarde

Lichamelijk:   
botten; huid; vethuishouding

Persoonlijk:   
het vergaren van gebrek naar overvloed, ongeloof naar geloof,     onwetendheid naar kennis, vernedering naar waardigheid en theorie naar praktijk; alles wat je uit stuurt keert duizendvoudig naar je terug    

Affirmatie:   
" Voorspoed en rijdom openbaren zich aan mij.”
" Ik breng mijn innerlijke rijkdom NU naar buiten, naar de wereld.”
 
 
Wolf 
 
Boodschap:
 
" Het is tijd om je leven in eigen handen te nemen. Luister naar je innerlijke gedachten en woorden en vertrouw in je intuïtie. Ik kan je helpen om te komen weten wie je werkelijk bent. Ik ben je begeleider en je gids op je levenspad. Vertrouw in mij en alles komt goed.”
   
Licht:   
leiderschap ; instinct; communicatie; aanpassingsvermogen; empathie; groepsgerichtheid; nederigheid; structuur; trouw; kracht en innerlijke sterkte; stilte; balans en evenwicht; healer en beschermer

Donker:   
pesten; lafheid; controleverlies; gierig; verlangen; gluiperig; machtsmisbruik;

Element:   
Aarde; Lucht; Water

Plant:       
Weegbree

Energetisch:    
zonnevlecht

Lichamelijk:     
gebit; keel

Persoonlijk:   
de vaardigheid om je duidelijk en helder te kunnen uiten, om je grenzen aan te geven; te kracht om te vechten en niet op te geven; verbinding met je innerlijke gids; duidelijkheid in het waarnemen van situaties    

Affirmatie:   
" Ik vertrouw diep en vast mijn innerlijke leiding.”
" Ik rust in mijn midden.”
" Ik vertrouw in mijn instinct en in mijn intuïtie.”

Zeehond
 
Boodschap:
 
" Ik breng je de boodschappen van je diepste angsten en van je oude verlangens om deze eindelijk op te lossen en vrij ervan te kunnen zijn. Alleen dan kom je vooruit. Het is tijd om je oude ballast los te laten. Je hebt de kracht om dit NU te kunnen doen.”
   
Licht:   
bescherming; magische vaardigheden; vertrouwen; verbinding met oeroude kennis; geborgenheid; warmte en veiligheid; intuïtie

Donker:   
melancholisch; hulpeloosheid; lui; het gevoel dat niemand je kan of wil begrijpen; geëxploiteerd te worden;  je niet kunnen te verweren tegen iets of iemand; je niet kunnen uiten

Element:   
Water; Aarde; Ether

Energetisch:     
vrouwelijke oerkracht

Lichamelijk:   
stem; stembanden; hart

Persoonlijk:   
je verbinding naar oude kennis en wijsheid; gids van het rijk van de dood; de kennis van terugkerende cycli van het leven; alles is met elkaar verbonden; de kracht van intuïtie en dromen

Affirmatie:   
" Ik vertrouw in mijn eigen kracht.”
" Bescherming en hulp zijn mijn zeker.”