Jaquar
 
Boodschap:

" Jij bent al ver gekomen op je levenspad en nu is de tijd gekomen om de dimensie van kennis in te gaan, welke alleen beleefd maar niet in woorden gebracht kan worden. Twijfels verdwenen zodat je aan je geest voorbij stapt en je openstelt voor de waarheid en kennis van je hart. Dit is de kracht die ik met je wil delen.”  
 
 
Licht:   
magie; inwijding; leiderschap; camouflage; hoeder van oude wijsheid en kennis; bewaker van de levenswegen; uitbreiding van kennis; bescherming; kracht; kosmische wijsheid; begeleider van de zielen na de dood naar het licht; rijkdom; status; snelheid

Donker:   
gevecht tussen hart en geest; zwarte magie; misbruik van macht; manipulatie; eigenzinnigheid
 
Element:   
water; lucht; vuur; ether

Energetisch:    
hart chakra; het zevende chakra 

Lichamelijk:   
hart; brein
 
Persoonlijk:   
herkenning van het verschil tussen gevoel en emotie; laat de magie en de kennis van je hart door je heen stromen, dan gaat alles als vanzelf; het is tijd om de sluiers van je leven te verwijderen en je ware bestemming te volgen

Affirmatie:   
" Ik wordt geleid door de wil van god.”
" Ik verwerkelijk NU mijn ware opdracht op aarde.”
 
Kameel
 
Boodschap:

" Vertrouw in mij. Mijn kracht zal je helpen deze situatie met succes te doorstaan. Alles komt goed.”
 
Licht:   
uithoudingsvermogen; matigheid; heling; rust en kalmte; kracht; nederigheid; eenvoud; stabiliteit; vredevol; schoonheid en gratie; zelfvertrouwen

Donker:   
arrogantie; stoerheid; halsstarrigheid; luiheid

Element:   
ether; lucht; aarde; water

Energetisch:    
brengt kalmte en rust in het energieveld
 
Lichamelijk:   
gewrichten; spieren

Persoonlijk:   
de kracht om de dingen, die je ooit begonnen hebt, met innerlijke rust en door lange perioden van stilstaan en stagnatie heen, naar een succesvolle afronding te brengen; wij komen in alles altijd alleen onszelf tegen.

Affirmatie:  
" Positief en zeker weet ik dat ik mijn doel NU bereik.”
" Ik volg mijn bestemming en breng hetgeen tot een einde waarmee ik begonnen ben.”
 
Kat
 
Boodschap:

" Ik kan je helpen die dingen te zien die in het donker verborgen liggen. Vertrouw in mijn krachten en de waarheid zal zich voor je openbaren.”
 
Licht:   
vrijheid; onafhankelijkheid; levensvreugde; zevende zintuig; paranormaal begaafd; scherpe observering; zelfvertrouwen; slagvaardigheid; genieter van het leven; bewaker van huis en haard;  verdediging tegen indringers; tederheid

Donker:   
stekelig; stoer; onberekenbaar; egocentrisch; ongeduldig; gruwelijk; roekeloos; gluiperig

Element:   
ether; vuur; lucht

Energetisch:    
vrouwelijk; meester van meditatie; bewaker van het energieveld

Lichamelijk:   
nieren; slokdarm; keel

Persoonlijk:   
volg het pad van je ziel; boodschapper van de ziel; neem verantwoordelijkheid voor je leven en vindt je expressie in hetgeen wat er is

Affirmatie:   
" Vrij en zonder beperkingen volg ik het pad van mijn ziel.”
" Ik ben vrij, vrij, eeuwig vrij.”
Koe:
Boodschap:
 
" Ik geef je de rust, geduld en het uithoudingsvermogen,  om je creativiteit ter uitdrukking te kunnen brengen. Ik breng je de kracht, die nodig is om je opdrachten te vervullen en om hetgeen, waarmee je begonnen bent, tot een succesvol einde te brengen. Herinner je aan de kracht van je hart, zodat je de rust, de vrede en het levensgeluk kan vinden binnen jezelf.” 

Licht:
Oermoeder; vruchtbaarheid; verbinding met de bron; stabiliteit; zijn potentieel  benutten en gebruiken; overvloed

Donker:
stomheid; blindheid; koppig; onbuigzaam; stagneren; slachtoffer; door anderen gebruikt te worden; geleefd te worden in plaats van leven 

Element:

aarde; water; ether

Energetisch:
kracht van het hart; de dingen zo nemen als ze komen, zonder oordeel en twijfel
 
Lichamelijk:
maag; hart; melkklieren

Persoonlijk:
geluk; verzorgdheid; de vaardigheid om dingen te veranderen in schoonheid, harmonie en kracht

Affirmatie:
"Ik ben verzorgd en wordt elke minuut van mijn leven gevoed.”
"Ik vertrouw in de kracht in mij.”  
  Afbeelding invoegen
Konijn
 
Boodschap:

"Ik leer je de tekens om je heen te kunnen zien. Mijn krachten kunnen je helpen om succesvoller te zijn in wat je doet en om te kunnen profiteren van kansen die zich opeens voor je openbaren.

 
 
Licht:   
vruchtbaarheid; toewijding; onvoorwaardelijke liefde; vertrouwen; resistent; gevoelig; tederheid; zachtheid; harmonie; balans; heling van angsten; vrede

Donker:   
angsten; zelftwijfel; geen zelfvertrouwen; obsessie; wantrouwen; verslaving;    slachtoffer gedrag; bezitterig; snobistisch; hulpeloosheid

Element:   
aarde; ether; lucht

Energetisch:    
harmonie van Yin en Yang; hart chakra; overwinning van angsten; het pad naar je innerlijke kind; vrouwelijke magie

Lichamelijk:   
gehoor; hart

Persoonlijk:   
de vaardigheid om te zien wat anderen niet kunnen zien; overlevingskracht in tijden van nood en gemis;     
Affirmatie:   
" Ik open mijn hart en geef mij vol vertrouwen over aan liefde.”
" Mijn hart verspreid zijn helende kracht in de wereld en de mensen om mij heen.”
 
Leeuw
 
Boodschap:

" Ik geef je de kracht om je werk te beeindigen en de cirkel te sluiten. Geloof in jezelf en bekijk de wereld om je heen en de ontwikkeling erin positief. Alles heeft zijn plaats en zijn opdracht. Bekijk daarom de dingen eerst heel goed voordat je in actie komt. Blijf dan in je midden en alles komt goed.” 
 
Licht:   
bescherming tegen zwarte magie; hoeder en beschermer van de kosmische wetten; waakzaamheid; leiderschap; macht; kracht; moed; dapperheid; bescherming; centrerend; concentratie; balans; wijsheid; wilskrachtig

Donker:   
problemen met macht en autoriteit; trots; ijdelheid; gebrek aan vertrouwen in jezelf; zwakheid; woede; agressie

Element:   
vuur; aarde

Energetisch:    
zonnevlecht

Lichamelijk:   
zintuigen; spieren

Persoonlijk:   
handel niet te snel; bekijk alles ten eerste heel goed voordat je een beslissing maakt     

Affirmatie:   
" Mijn kracht ligt in mijn "midden.”
" Ik handel vanuit mijn midden.”
Luipaard
 
 
Boodschap:
 
" Luister onvoorwaardelijk naar je innerlijke stem en volg de roep van je hart. Volg je pad gefocusseerd en onopvallend en succes is je gegarandeerd. Ik roep je om de verborgen paden van je ziel te volgen en diegene te zijn die je in dit leven bedoeld bent om te zijn. Ik ben je beschermer en je gids, heb vertrouwen in mijn kracht en alles komt goed. ” 

 
Licht:   
bescherming; perfectie; focus; camouflage; stilte; efficiënt; energiesparend; flexibel; geduld; heling; magie en mystiek; boodschapper van de onderwereld; gids door het hiernamaals;  waardigheid; gratie; macht; kracht

Donker:   
controle; machtmisbruik; luiheid; wreedheid; geweld;  plotseling en onverwachte energieverlies, zonder reden

Element:   
aarde; vuur; lucht; ether

Energetisch:
   
waarschuwing voor gevaar vanuit het onderbewustzijn; energiehuishouding

Lichamelijk:   
spieren; zenuwen; gebit; ogen

Persoonlijk:   
inwijding in de mysteriën van de nacht; begeleider en gids tijdens schaduwwerk; de vaardigheid om de leiding van de geest en de ziel te voelen en hun kracht te volgen   

Affirmatie:   
" Ik volg de stem van mijn hart.”
" Ik vertrouw in mijn pad. Alles wat er belangrijk is voor mijn groei komt naar mij toe. Ik ben verzorgt en beschermt.”
  
Lynx
 
Boodschap:

" Het is een grote verantwoordelijkheid en voorrecht de hoeder van geheimen te zijn. Neem deze heel serieus op je.”

 
 
Licht:   
geesteskracht; vitaliteit; onafhankelijkheid; bescherming; waakzaam; camouflage; activeren van het creatieve potentieel; uithoudingsvermogen; stilte; naar binnen gaan; helderhorend; verborgen intelligentie; inspiratie; creativiteit

Donker:   
energieroof; onrust; verkeerd begrepen worden; schuldgevoelens; innerlijke nood; eenzaamheid; schuwheid; egocentrisch; gluiperig

Element:   
het reinigende vuur; het kosmische vuur; licht; aarde; lucht

Energetisch:    
derde oog; keel chakra

Lichamelijk:   
zenuwstelsel; maag; schildklier

Persoonlijk:   
vertrouw in jezelf en je intuïtie; volg ontspannen het natuurlijk op-en-neer van het leven; herkenning van de oorzaken en overwinning van het leed   

Affirmatie:   
" Ik rust in mijn midden en volg mijn levensweg.”
" Ik ben bereid om over mijn grenzen heen te groeien. Nieuwe wegen openen zich NU voor mij."
Muis
 
 
Boodschap:

" Ik breng je de kracht van organisatie en detail. Gebruik deze kracht om een situatie in orde te brengen. Daarna bekijk je de situatie vanuit een ander blikveld. Zo kun je de problemen ontdekken en oplossen.”

 
Licht:   
evenwicht; verbinding; aardemedicijn; overzicht; bewust worden; verzamelaar; camouflage; mentale kracht; inzicht; onschuld; rust; vertrouwen; acceptatie; tevredenheid

Donker:   
ingewikkeldheid; geestelijke onrust; geen zelfvertrouwen; gebrek aan concentratie; verdwalen in details; verlies van overzicht; existentiële angsten

Element:   
aarde; lucht; water

Energetisch:    
vernieuwing van energie;  ontdekken van storende energievelden 

Lichamelijk:   
geen associatie met een bepaalde lichaamsdeel

Persoonlijk:   
boodschapper van het onderbewustzijn; de gave om zich onzichtbaar te maken als nodig is; het onbewuste bewust maken; intelligente oplossingen en uitwegen uit moeilijke situaties   

Affirmatie:
   
" Ik vertrouw op de kracht van mijn onderbewustzijn om mij naar geluk en voorspoed te leiden .”
" De bron leid mij, zodat ik mijn ware potentieel naar de wereld brengen kan.”

Olifant
 
Boodschap:

" Ik geef je de kracht van geduld en de vaardigheid om iets wat je begonnen bent succesvol ten einde te brengen. Ik ben je rots in de branding en ik laat je niet vallen. Ik geef je de kracht om door te gaan ook valt het je op dit moment heel zwaar. Heb vertrouwen in mijn kracht en alles komt goed. ”

 
 
Licht:   
geduld;  wijsheid; stabiliteit; gevoelig; sociaal; macht en status; intelligentie; zachtheid; kracht; intuïtie; gemeenschapszin; trouw; loyaal; geduld; waardigheid; mededogen

Donker:   
traagheid; luiheid; vraatzucht; conditionering; angst voor onverwachte dingen en situaties; agressiviteit; vernielzucht

Element:   
ether; aarde

Energetisch:   
vrouwelijk; kosmisch

Lichamelijk:   
gebit; oren; zintuigen

Persoonlijk:   
het verwijderen van alle obstakels; boodschapper van vrede, onvoorwaardelijke liefde, mededogen en eenheid tussen alle levensvormen

Affirmatie:   
" Geluk, succes en een lang leven begeleiden mij, NU .”
" Er is vrede tussen ons.”
" Ik ben sterk en ik heb de kracht die nodig is om door te gaan.”
Os
 
Boodschap:

" Ik geef je de mogelijkheid en kracht om je uit een levenssituatie te bevrijden, oude patronen los te laten en je opnieuw en in je eigen kracht te beleven. Ik help je om op te staan, kracht te scheppen en jezelf in je eigen kracht te verankeren. Ik geef je de kracht en stabiliteit om verder te kunnen gaan met je leven. ”
 
Licht:   
uithoudingsvermogen; basis; dragende kracht; belastbaar; vredevol; volgzaam; harde werker; stabiliteit; kracht; groei; oerkracht; levenskracht; verantwoordelijkheid; geduld

Donker:   
werkverslaving; flegmatisch; stoer; inflexibel;  ongeduldig; moet altijd gepusht worden om iets te doen

Element:   
aarde; water; het getemde vuur

Energetisch:    
universele levenskracht

Lichamelijk:   
spieren; botten; ruggengraat  

Persoonlijk:   
begin van een nieuwe cyclus; aankondiging van een fundamentele verandering in het leven; iets wat er begonnen is ook te beëindigen    

Affirmatie:   
" Met uithoudingsvermogen en volhardigheid bereik ik mijn doel.”
" Ik zal denken, ik zal durven, ik zal willen. Maar JULLIE, Vader Universum en Moeder Aarde, sturen mijn denken, mijn durven en mijn willen.”
Otter
 
 
Boodschap:

" Geniet van het leven. Het leven hoeft alleen zo zwaar te zijn als je het toelaat. Ik breng de zachte winden van vernieuwing, flexibiliteit en ingevingen in je leven.” 
 
Licht:   
originaliteit; visie; levensvreugde; speelsheid; verbinding tussen land en water; zekerheid; vertrouwen; nieuwe wegen; zuivering; vernieuwing; rust en ontspanning; intelligentie; vriendelijk; dynamiek; verbeeldingskracht; vindingrijkheid; onconventioneel; snelheid

Donker:   
onberekenbaar; tactloos; lui; luid; misleiding; boosaardigheid

Element:   
lucht; geestelijke vuur; water

Energetisch:    
vrouwelijk; verhoging van perceptie

Lichamelijk:
   
lever; bloedomloop

Persoonlijk:   
praktische omzetting van ideeën; nieuwe visioenen en inspiraties; het verweven van oud en nieuw en daardoor het verbinden van verleden, heden en toekomst   

Affirmatie:   
" Ik vind NU mijn visie en veranker deze in mijn leven .”
" Mijn visie wordt NU realiteit.”
" Mijn creatieve potentieel stroomt NU vrij door mij heen.”
Paard
 
Boodschap:
 
" De tijd van stagnatie in je leven is over. Het is NU tijd om weer vooruit te gaan en je levensweg te volgen. Neem de vrijheid die je toestaat en bevrijd je van de beperkingen die anderen op je gelegd hebben.”
   
Licht:   
vrijheid; meesterschap; visioenen; ingevingen; ontvangen van boodschappen uit andere dimensies; vernieuwing; avontuur; dynamiek; intelligentie; passie; vriendelijk; onafhankelijk; moed; trouw; liefde;

Donker:   
roekeloos; impulsief; trots; egoïstisch; arrogant; ijdel; heerszuchtig

Element:   
Lucht; Vuur; Aarde; Ether

Rune:       
Ehwaz; Raidho

Energetisch:    
vitale levenskracht; Chi

Lichamelijk:   
benen; spieren; ogen

Persoonlijk:   
het begin van iets nieuws; je leider naar je eigen persoonlijke meesterschap; de vaardigheid om zowel diep naar het verleden, het heden en in de toekomst te kijken en de waarheid te kunnen zien en deze aan het licht te brengen

Affirmatie:   
" Ik ben vrij, vrij, vrij voor altijd.”
" Met moed en kracht ga ik vooruit.”

 
Panter
 
 
Boodschap:
 
" Luister onvoorwaardelijk naar je innerlijke stem en volg de roep van je hart. Volg je pad gefocusseerd en onopvallend en succes is je gegarandeerd. Ik roep je om de verborgen paden van je ziel te volgen en diegene te zijn die je in dit leven bedoeld bent om te zijn. Ik ben je beschermer en je gids, heb vertrouwen in mijn kracht en alles komt goed. ” 

 
Licht:   
bescherming; perfectie; focus; camouflage; stilte; efficiënt; energiesparend; flexibel; geduld; heling; magie en mystiek; boodschapper van de onderwereld; gids door het hiernamaals;  waardigheid; gratie; macht; kracht

Donker:   
controle; machtmisbruik; luiheid; wreedheid; geweld;  plotseling en onverwachte energieverlies, zonder reden

Element:   
aarde; vuur; lucht; ether

Energetisch:    
waarschuwing voor gevaar vanuit het onderbewustzijn; energiehuishouding

Lichamelijk:   
spieren; zenuwen; gebit; ogen

Persoonlijk:   
inwijding in de mysteriën van de nacht; begeleider en gids tijdens schaduwwerk; de vaardigheid om de leiding van de geest en de ziel te voelen en hun kracht te volgen   

Affirmatie:   
" Ik volg de stem van mijn hart.”
" Ik vertrouw in mijn pad. Alles wat er belangrijk is voor mijn groei komt naar mij toe. Ik ben verzorgt en beschermt.”
Poema
 
Boodschap:

" Je leven staat op een keerpunt. Ik geef je de kracht om je leven nu in eigen handen te nemen, oude ballast los te laten en je eigen beslissingen te maken. Vertrouw in mijn krachten en het zal je lukken.”
   
Licht:   
gids; uithoudingsvermogen; gezondheid; snelheid; camouflage; reiniging; intuïtie; moederschap

Donker:   
eenzaam; onverschilligheid; emotioneel niet meer te bereiken

Element:   
Lucht; Vuur; Ether

Energetisch:   
vrouwelijk

Lichamelijk:     
huid

Persoonlijk:   
opruimen; reinigen; de kracht en moed om verder te gaan; zich met het bron en de eigen kracht te kunnen verbinden; op het juiste moment kunnen wachten en dan snel kunnen handelen
   
Affirmatie:   
" Ik laat alles, wat mij niet meer dient in mijn leven, gaan.”
" Ik ken mijn eigen grenzen en respecteer de grenzen van anderen.”