Draak
 
Boodschap:

" Vertrouw op mijn hulp en niets zal je gebeuren. Ik bescherm je en leen je de kracht die je op dit moment nodig hebt.”

 
 
Licht:   
wijsheid; sterkte; spirituele kracht; de wachter van de schepping; bescherming; moed; wilskracht; inwijding; scheppingskracht; ontwikkeling van potentiëlen; de kracht van fantasie; magie; welvaart; charismatisch
    
Donker:   
egoïstisch; controlerend; intolerant; hebzuchtig; wraak; vernielzucht
      
Element:    
alle, maar hoofdzakelijk vuur (kosmische vuur)

Energetisch:  
Yin-Yang krachten; Chi; kracht van de geest

Lichamelijk:     
zintuigen; luchtwegen
 
Persoonlijk:   
overwinning van obstakels; verbind je met al de kracht die in je is; je krijgt de kans om boven jezelf uit te groeien

Affirmatie:   
"Ik volg mijn pad en neem het in mij bestaande potentieel nu aan.”
Eenhoorn
 
Boodschap:
 
" Het rijk van de feeën staat open voor jou. De natuurwezens zijn bereid om met je te werken en je connectie met de natuur te verstevigen en te bevestigen. Een heel nieuwe wereld zal voor je klaarstaan. De deur is open. Kom naar binnen.” 

 
 
Licht:   
zuiverheid; zelfvernieuwing; kosmische kracht; magie en betovering; heling; lang leven; mysterie; kracht; schoonheid; kuisheid; ruwheid; communicatie met de natuurwezens, de planten en de dieren; kosmische wijsheid; transformatie
 
Donker:     
koppig; te goeder trouw; slachtoffer gedrag; eenzaamheid;  overhaast; wil alleen het licht zien; onverbiddelijk tegen mensen die onreine gedachten en gevoelens hebben; voelt zich vaak fout of niet verstaan; wordt vaak exploiteert en kan zich hiertegen niet weren

Element:   
geestelijk vuur en geestelijk lucht

Energetisch:    
harmoniserend; verhoging van energetische trillingen; derde oog en hoofd chakra
 
Lichamelijk:     
bloedsomloop; nagels; hoofd; baarmoeder

Persoonlijk:   
activering van de verbeeldingskracht; contact met het rijk van de natuurwezens; vertrouw op je innerlijke leiding

Affirmatie:   
" Mijn zielenpotentieel is zich nu aan het manifesteren.”
" Het hoogste licht werkt door mij in de wereld.
Feniks
 
Boodschap:
 
" Het is tijd voor een nieuw begin en voor het helen van oude wonden. Wees niet bang want ik ben bij je en ik zal je beschermen en leiden.” 

 
 
Licht:   
opoffering; vernieuwing; wedergeboorte; transformatie; magische krachten; vrede; welvaart; geluk; heling
 
Donker:     
Feniks komt alleen in je leven als je in harmonie bent met het kosmische wet en in waarheid en zuiverheid handelt. Anders zal hij je leven snel weer verlaten.
 
Element:   
vuur; ether

Energetisch: 
eenheid tussen Yin en Yang; zonnevlecht
 
Lichamelijk:     
hoofd; buik
 
Persoonlijk:   
een tijd van afsluiting en nieuw begin

Affirmatie:   
" Als de feniks uit de as straal ik als nieuw in het licht van de zon.”
" De kracht van transformatie heelt al mijn wonden.”
Griffioen
 
Boodschap:

" Ik geef je de kracht en de sterkte om de dingen die op dit moment je leven en je ontwikkeling beperken, aan te kunnen en op te lossen. Ik ben je begeleider en je beschermer op jouw nieuwe pad.

 
 
Licht:   
kracht; magie; wijsheid; zachte bescherming; bewaker; strijdkracht; vrede; heling; volkomenheid; symbool voor Christus; redding

Donker:   
wraakzucht;  heerszuchtig;  machtzucht; dualiteit; misbruik van macht

Element:   
aarde; lucht

Energetisch: 
bewaker van het licht

Lichamelijk:     
handen

Persoonlijk:   
verbinding tussen psychische krachten en alledaagse activiteiten; het vermogen om te horen wat achter de woorden van anderen ligt

Affirmatie:   
" Ik ben veilig en beschermt in alles wat ik doe.”
" Ik laat mijn angsten achter mij en vertrouw op de leiding van het universum.”
Pegasus
 
Boodschap:

" Ik geef je nieuwe inspiratie en passie om je te helpen je uit de verlammende uniformiteit van je leven te kunnen bevrijden en je leven nieuw en in harmonie met het universele wet te kunnen creëren.”
 
 
Licht:   
inspiratie; wijsheid; leiding; overwinning; onsterfelijkheid; roem; daadkracht; intuïtie; overzicht; creativiteit; moed; snelheid; kracht

Donker:   
arrogantie; grootheidswaanzin; grenzeloosheid; trots

Element:   
water; het kosmische vuur; lucht; ether

Energetisch: 
vertegenwoordiger van de bovenwereld

Lichamelijk:     
spieren; zenuwstelsel

Persoonlijk:   
De kracht om je leven zelf te vormen en te creëren; nieuwe perspectieven        

Affirmatie:   
" De goddelijke krachten werken door mij en ik ben dankbaar hiervoor en vertrouw in hun leiding .”
" Ik wil zelf denken, doen en voelen, maar jij houd mij op het goede pad.”