Mens en Boom
 
 
De relatie tussen mens en boom was altijd al een heel bijzondere relatie. Tot vandaag hebben wij de bomen nodig om te kunnen overleven. De bomen zijn niet alleen verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van zuurstof in de wereld, maar hun bladerdak geeft ons bescherming voor de zon in de zomer en hun hout warmte in de winter. En toch, in plaats van dankbaarheid tegenover de bomen, doen wij alles om de oerwouden en bossen te vernietigen en de bomen uit onze tuinen te verwijderen.

Waren de bomen ooit heilig en geëert door onze voorouders, worden zij hedendaags vooral gezien als leveranciers van bouwmateriaal en goedkope brandstof.

Gelukkig begint zich deze instelling langzaam te veranderen. In een tijd waar helaas de bestand van bomen minder en minder wordt, is het bewustzijn van de mens ten opzichte van zijn omgeving gelukkig weer aan het veranderen en aan het groeien.

Wij leven in een tijd waar wij mensen door onze manier van leven uit balans geraakt zijn. De stress in ons leven wordt iedere dag groter en groter, en de druk  en de verwachtingen, die op ons gezet worden, zwaarder en zwaarder. Het gevolg hiervan: wij worden zieker en zieker, raken in Burn-outs en vinden ons in onze maatschappij niet meer terecht.  Wij kunnen niet meer functioneren.  De manier waarop wij leven is niet meer genoeg om ons gezond te houden en vooral om ons gelukkig te maken. Wij voelen een leegte van binnen en weten gewoon, dat er meer moet zijn. Dit kan niet alles zijn. En wij beginnen te zoeken. En deze zoektocht wederom brengt ons dichter bij onze oorsprong, onze wortels en hiermee ook gelukkig weer dichter bij de natuur om ons heen. Er is nog hoop zowel voor ons als ook voor de natuur om ons heen.

Dit gedeelte van mijn website heb ik gecreëert met de gedachte om de bomen weer een beetje dichter bij ons mensen te brengen. Ik zie dit gedeelte als een vorm van een her- introductie tussen mens en boom. Het is niet mijn bedoeling om de bomen weer heilig te verklaren, maar om jullie duidelijk te maken dat een boom, net als een mens, een levend organisme is. Alleen anders dan de mens staat de boom nog in directe verbinding en contact met de kracht van onze Moeder Aarde en de kracht van het Universum. Zijn bij ons de energie stromen geblokkeerd, stroomt de energie van een boom nog vrij en sterk, zonder blokkades en belemmeringen. En de bomen zijn bereid om deze stromende levenskracht met ons te delen en ons te helpen ons weer aan te sluiten aan deze stroom van energie. Alleen waar energie vrij kan stromen kan een balans zijn tussen lichaam, ziel en geest.

Haal uit de volgende pagina’s die informatie , die met jou resoneert. De informatie is gegeven vanuit mijn kennis, mijn leren en mijn verbinding met ieder van de besproken bomen en is geen 100% regel die gevolgd moet worden. Regels zijn er niet en het kan goed zijn dat mijn belevenis met een boom anders is dan die van jou. Luister dan naar je eigen innerlijke stem. Wees vrij in je interpretatie en gebruik deze informatie alleen als richtlijn. Zoals ieder van ons individueel is, is ook de kracht en de boodschap, die een boom aan een mens geeft, individueel. Wees daarom open, voel, ervaar en vooral geniet van de wijsheid, de kennis en de energie van ieder volgende boom.

13 ’heilige’ bomen van onze voorouders:

Zoals veel andere volkeren deelden ook onze voorouders bomen, struiken en kruiden in in verschillende categorieën. De belangrijkste categorie van de bomen waren de zogenaamde "Häuptlingsbäume” (koningsbomen) of de krachtbomen van onze voorouders. Dertien van deze bomen hebben besloten om hier op deze site weer her-introduceert te worden en om hun wijsheid en kennis met jullie te delen en jullie manieren te laten zien hoe jullie het beste met iedere individuele boom contact kunnen opnemen en hoe je met hun het beste kan communiceren. 


1.         Vlierbes
2.         Wilg
3.         Hazelaar
4.         Eik
5.         Berk
6.         Beuk
7.         Den
8.         Esdoorn
9.         Els
10.       Meidoorn
11.       Appelboom
12.       Kastanje
13.       Linde

Deze 13 bomen zullen komende maanden hier besproken worden. Ik ben van plan om iedere maand een van de bomen in groter detail te bespreken, zoals welke rol speelden deze bomen voor onze voorouders, welke legenden, verhalen en sprookjes zijn met hun verbonden en hoe gingen onze voorouders met deze bomen om. Wat zijn de helende eigenschappen van iedere boom. Hoe kunnen jullie met de boom het beste contact opnemen en communiceren. Als het goed is krijgen jullie voor iedere boom een meditatie, die het contact met de individuele boom makkelijker zal maken.

De volgorde van de bomen is intuïtief en hangt ervan af welke boom op dit moment met mij contact opneemt om zijn kennis en informatie met mij te delen.

Ik hoop dat jullie evenzoveel plezier hebben om deze pagina’s te lezen en te beleven als ik om hun te schrijven.

 
 

Walk in beauty and light

Sabine (AkitaKatanka – Keeper of the Four Winds)